Styret

Styret i Romerike Anleggsdrift AS består av:

Styreleder: Roger Andersen
Styremedlem: Linn A. Andersen
Varamedlem:
Hans E. Asak